Informatie en Voorwaarden

Praktijkinformatie

U heeft een afspraak gemaakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult zal de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.

Om u goed van dienst te kunnen zijn vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • Bij het eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen.  Als u over deze limiet komt, dient u de overige behandelingen zelf te betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden.
 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor manuele therapie of sportfysiotherapie.
 • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Indien de telefoon niet kan worden opgenomen kunt u een bericht inspreken. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld.
 • Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft, afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. (U krijgt dan een rekening van 75% van het op dat moment geldende  tarief) .
 • Neem bij iedere afspraak/behandeling een grote handdoek mee. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken, dat u niet buiten gebruikt.
 • Het kan voorkomen dat een stagiaire bij een behandeling aanwezig is of dat u door hem/haar wordt behandeld. Als u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven bij uw therapeut.
 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De fysiotherapeuten gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
 • De praktijk is aangesloten bij het KNGF, de NVFS, de NVMT, en de NVFK en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.  Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk en op onze website.
 • Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan de praktijk incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 • Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken. Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Mocht u onderdelen onduidelijk vinden of aanmerkingen hebben, laat het ons weten.


Tarieven 2020

Omschrijving Prijs
Screening €16,00
Intake en onderzoek na screening / verwijzing €50,00
Zitting (sport)fysiotherapie €37,00
Zitting manuele therapie €50,00
Zitting kinderfysiotherapie €50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €65,00
Behandeling buiten de deur toeslag €16,00
Rapportage schadeverzekeraars €70,00
Niet nagekomen afspraak * €25,00

* Wanneer u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren afmeldt, wordt deze niet in rekening gebracht.

 

Voetdrukmeting incl. steunzolen per paar €167,00
Voetdrukmeting incl steunzolen (t/m 12jaar) €147,00
Andullatie strippenkaart 10 sessies €100,00

 

Fysio Fitness* Prijs
Maandabonnement Fysio Fitness 1x per week €40,00
Maandabonnement Fysio Fitness 2x per week €50,00
Maandabonnement Fysio Fitness 3x per week €60,00
Hydrotherapie 1x per week €40,00
Eenmalige intake €50,00

*Fysio Fitness wordt aangeboden op locatie Sport Medisch Centrum JBZ, niet op Sportiom.
Hydrotherapie wordt aangeboden op het Sportiom, niet op het Sport Medisch Centrum.

 

Verbruiksmateriaal Prijs
Leukotape classic per rol €5,00
Elastische kleefzwachtel per rol €8,00
Curetape per rol €10,00
Theraband oefenelastiek €5,00
Set Compex elektroden €10,00

 


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)

Sinds 01 januari 2006 is het mogelijk een fysiotherapeut te consulteren zonder verwijzing van een huisarts of specialist.

De volgende punten zijn belang met betrekking tot het screeningsproces:

 • De eerste afspraak bestaat uit een screening.
 • Deze screening is een gesprek over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna bepaald wordt of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling nodig is.
 • Er vindt eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats tijdens de screening.
 • De screening duurt ca. 15 minuten.
 • Er zijn kosten verbonden aan deze screening. Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald. Heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan ontvangt u hiervoor een particuliere nota. Voor tarieven, zie onderstaande prijslijst.
 • Voor uw verzekeraar kan deze screening als een behandeling geteld worden en wordt in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie.
 • Na de screening vragen wij u toestemming om de huisarts op de hoogte te brengen van de screening. U kunt dit weigeren.
 • Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is volgt er indien de tijd dat toe laat, aansluitend een onderzoek/behandeling of wordt daarvoor een afspraak gemaakt.
 • Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en wordt bekeken welke behandelaar de behandeling gaat doen. Dit hangt af van de specialisaties en beschikbaarheid van de verschillende behandelaars en van uw persoonlijke voorkeur.