Chronische zorg

Binnen Fysiom

Door de steeds meer veranderende zorg en leefstijlen zien we steeds meer zorg met een chronisch karakter. Chronisch betekent dat klachten langdurig aan aard zijn, dit kunnen klachten zoals hart en vaatziekten, neurologische aandoeningen maar ook longproblemen zoals COPD of LONG-COVID.
Binnen Fysiom willen wij de juiste zorg op de juiste plek geven. Samen gaan we werken aan het verbeteren of behouden van bewegen. Ook het leren omgaan met je aandoening en lekker blijven bewegen binnen jou mogelijkheden hoort bij onze aanpak. Iedereen voelt zich immers beter door bewegen.

De zorg verandert snel en omdat het belangrijk is om daarin mee te gaan zorgen we er binnen Fysiom voor dat onze kennis over deze aandoeningen up-to-date is. We zoeken de samenwerking met andere zorgverleners voor een "multi-disciplinaire samenwerking", bijvoorbeeld door te overleggen met sportartsen, ergotherapeuten, diëtisten of onze osteopaat). We vinden kwaliteit erg belangrijk en zijn daarom ook aangesloten bij het Chronisch Zorgnet. Doordat we aangesloten zijn bij het Chronisch Zorgnet vergoeden zorgverzekeraars ook meer diagnoses. 

Wanneer Chronisch zorg?

  • Neurologische aandoeningen (zoals NAH, CVA, MS, ALS of een dwarsleasie)

  • Parkinson

  • COPD

  • LONG-COVID

  • Hart en vaatziekten

  • Perifeer Arterieel Vaatlijden (etalagebenen)
fysiom Chronische zorg

Werkwijze Chronische zorg

Het opbouwen of onderhouden van vitaliteit en zelfredzaamheid wordt gebruikt als uitgangspunt. Tijdens een behandeling gaan we aan het werk met training, deze kan gericht zijn conditie, beweeglijkheid of kracht. Als het nodig is kunnen we de training aanvullen met ondersteuning door middel van manuele technieken. De behandeling vraagt om een "ziekte-overstijgende aanpak" waarin jij als persoon centraal staat.
Wij werken graag multidisciplinair, dit wil zeggen dat we graag samenwerken met andere zorgverleners.

Omdat we partners zijn van het JBZ, is het makkelijk samen te werken met artsen uit het ziekenhuis. Zo zorgen we er voor dat als er onduidelijkheden of veranderingen plaats vinden in het ziektebeeld, er direct contact gelegd kan worden met artsen of andere paramedici.

De therapeuten die het meeste werken met chronische zorg zijn bij ons: Wouter, Rob, Laurianne & Maaike.

Locatie

Sport Medisch Centrum

Hoofdlocatie SMC JBZ
Marathonloop 9
5235 AA ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (receptie SMC)
06-19 63 17 70 (na 17.00)

Locatie

Sportiom

Victorialaan 10
5213 JE ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (receptie SMC)
06-19 63 17 70 (na 17.00)

Locatie

De Meet

Het Zuiderkruis 23A
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (secretariaat)
06-19 63 17 70 (na 17.00)