Second opinion

Bij Fysiom

Doordat we binnen Fysiom werken met specialisten op diverse gebieden (o.a. knie & schouder) en sportgerelateerd hebben we veel ervaring op dat gebied.

We voeren een second opinion dan ook uit op jouw verzoek.

Indien je niet bij ons op de juiste plek bent voor behandeling zullen we dit nader toelichten en met je meedenken over welke stappen dan logisch kunnen zijn om te gaan werken aan jouw hulpvraag.

 

Indien er twijfels en/of vragen zijn omtrent een diagnose en of advies kan je bij ons terecht voor een second opinion. Wil je meer zekerheid in je revalidatieproces zouden we mee kunnen kijken in dat proces en extra testen kunnen uitvoeren gericht op het lichamelijke vlak en of binnen de sport specifieke omgeving.

Is er sprake van een doorverwijzing voor een second opinion, ook dan kan je bij ons terecht. Het gaat dan veelal om het vaststellen van een fysiotherapeutische diagnose waarbij de verwijzer vraagt om een extra mening en of advies.

 

 

fysiom Second opinion

Werkwijze Second opinion

Het uitvoeren van een second opinion doen we met grote regelmaat in samenwerking met onze collega’s van het SMC-JBZ en/of specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Vaak vindt er nadien een terugkoppeling plaats naar de betreffende therapeut, specialist en/of huisarts, dit kan schriftelijk en/of mondeling.

Daar waar mogelijk en gewenst kunnen we ook samen met je eigen fysiotherapeut overleggen over het beloop en de behandeling. Overleg over het te volgen beleid en toelichting is vaak prettig in bovenstaand proces.

Locatie

Sport Medisch Centrum

Hoofdlocatie SMC JBZ
Marathonloop 9
5235 AA ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (receptie SMC)
06-19 63 17 70 (na 17.00)

Locatie

Sportiom

Victorialaan 10
5213 JE ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (receptie SMC)
06-19 63 17 70 (na 17.00)

Locatie

De Meet

Het Zuiderkruis 23A
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

073-553 35 53 (secretariaat)
06-19 63 17 70 (na 17.00)